Το Roman Attica Project (RAP) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που διεξάγεται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και συντονίζεται από την ερευνητική ομάδα Οικονομία και Κοινωνία στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή με τη συμμετοχή μελετητών από πολλούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει ένα κενό της έρευνας η οποία ως τώρα εστίαζε κυρίως στην πόλη των Αθηνών των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων και στα ρωμαϊκά μνημεία της. Υπάρχουν ωστόσο περισσότερες από 1500 θέσεις σε όλη την Αττική με ευρήματα που χρονολογούνται στη ρωμαϊκή περίοδο, οι οποίες δεν έχουν ποτέ αποτελέσει αντικείμενο εμβριθούς ανάλυσης στο σύνολό τους. Ως εκ τούτου, το RAP αποσκοπεί στη διερεύνηση θεμάτων σχετικών με την κοινωνία, την οικονομία, και την οργάνωση του χώρου της Αττικής από την ύστερη ελληνιστική ως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο.

Οι κοινωνικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν σε διάφορα σημεία της περιοχής, οι σχέσεις τους με τη Ρώμη, οι νομικές πτυχές της καθημερινής ζωής, τα ιερά, τα νεκροταφεία, η κυκλοφορία του χρήματος καθώς και οι κινητήριοι παράγοντες της οικονομίας εν γένει, όπως οι αγροτικές και οι αστικές παραγωγικές μονάδες, τα λιμάνια, τα ορυχεία και τα λατομεία, μελετώνται βάσει ιστορικών και αρχαιολογικών τεκμηρίων.

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η προσφορά χρήσιμων εργαλείων έρευνας για τη ρωμαϊκή Αττική με τη δημιουργία online βάσεων δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης και διαδραστικών χαρτών και αφετέρου η διάχυση εξειδικευμένων μελετών της ερευνητικής ομάδας.

Εργαστήρια, σεμινάρια και μια σειρά δημοσιεύσεων θα συνεισφέρουν ώστε το RAP να αποτελέσει κόμβο για τη διάδοση της έρευνας για την Αθήνα και την Αττική κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.