Τάφοι & Νεκροταφεία

Η ερευνητική ομάδα έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής δεδομένα για 1500 θέσεις, σημεία εύρεσης και ευρήματα σε όλη την Αθήνα και την Αττική. Επί του παρόντος, επεξεργαζόμαστε διαφορετικές βάσεις δεδομένων καταγράφοντας τάφους και νεκροταφεία, κτίρια και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και θέσεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη δρόμων και διαδρομών. Μέρος αυτού του υλικού έχει ήδη αναρτηθεί σε ψηφιακούς χάρτες που εμπλουτίζονται συνεχώς με πρόσθετα δεδομένα.