Κοινωνία

Ταφικά έθιμα και κοινωνία στην Αττική κατά τη ρωμαϊκή περίοδο (Βύρων Αντωνιάδης)

Επιγραφικά τεκμήρια για ιδιωτικά σωματεία στην ρωμαϊκή Αθήνα (Ηλίας Αρναούτογλου)

Επιγραφικά τεκμήρια για το κανονιστικό – θεσμικό πλαίσιο της ρωμαϊκής Αθήνας (Ηλίας Αρναούτογλου, Δημήτρης Καράμπελας)

The Sacred Landscape of Attica under Roman Rule (1st cent. BC – 4th cent. AD) (Micaela Canopoli)

A prosopography of Athenian cult personnel during the Principate (27 BC-AD 267) (Francesco Camia)

Intellectuals in Roman Attica: an archaeological and historical survey on their activity, social standing and impact (Ada Caruso)

Οι ξένοι στην Αττική κατά την ύστερη ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο (Σοφία Ζουμπάκη)

The Roman Imperial Presence in Athens and Attica (Anna Kouremenos)

Hadrianic Athens and its reception (Anna Kouremenos)

Η οργάνωση του θρησκευτικού χώρου στην περιφέρεια των Αθηνών (Λυδία Παλαιοκρασσά)