Οικονομία

Socio-economic aspects of religious life in Attica in the Roman period (Francesco Camia)

Coin circulation, hoarding processes in Roman countryside: a comparative approach with other Roman regions (Panagiotis Iossif)

Society and economy in Late Antique Athens (Michalis Karabinis)

The use of coinage in a period of monetised economy (Charikleia Papageorgiadou)

Money in everyday life (Charikleia Papageorgiadou)

Έξωθεν πηγές πλούτου της αθηναϊκής οικονομίας (Αθανάσιος Ριζάκης)